Brandwachten

slide_brandwacht_1

Brandwachten
Heeft u bij een gebouw, installatie of project behoefte aan beveiliging van risico’s? De brandwachten van IFSS houden preventief toezicht bij objecten waaraan speciale eisen worden gesteld in het kader van brandpreventie en brandbestrijding.

Een brandwacht van IFSS kan de volgende taken uitvoeren: preventief toezicht houden bij risicovolle objecten en projecten, verrichten van gasmetingen, repressief optreden bij calamiteiten, uitvoeren van levensreddende handelingen bij calamiteiten, direct handelend optreden in noodsituaties.

Mangatwachten
In de petrochemie worden er vaak werkzaamheden verricht in smalle en kleine ruimtes, maar natuurlijk ook in grote opslagtanks. Vaak is het zo dat in deze ruimtes maar 1 ingang of uitgang aanwezig is. Onze mangatwachten bewaken deze doorgang met een professionele houding en inzicht.

Bevelvoerder
De bevelvoeders in dienst bij IFSS zijn sterk in leiding geven en organiseren. Onze bevelvoerder zijn allemaal repressief inzetbaar en blijven continu op de hoogte van hun vakgebied. Dit gebeurt door middel van cursussen en door hun ervaringen binnen hun eigen beroeps of vrijwillige brandweerkorps.

De inzetbaarheid van een bevelvoerder is multifunctioneel, zij kunnen als leidinggevende op een project worden ingezet, maar ook als leider over alle brandwachten. Tevens kan een bevelvoerder controles uitvoeren op vergunningen en veiligheid van uw personeel en kan hij fungeren als eerste aanspreekpunt van brandweer, politie en ambulancedienst.

De bevelvoerder die bij u werkt kan handelen bij calamiteiten. Hij is opgeleid om een beginnende brand, evacuatie of ontruiming in goede te leiden.

Pompbediener
De pompbedieners die in dienst zijn bij IFSS zijn opgeleid brandweerchauffeurs en in het bezit van rijksdiploma pompbediener. Onze pompbedieners kunnen worden ingezet bij een blusvoertuig of een bluspomp. Zij verzorgen het bluswater aan de brandwachten die mogelijk bluswerkzaamheden moeten uitvoeren of moeten zorgen voor water op de slangen die zijn aangelegd voor de veiligheid. De pompbediener wordt meestal bij klanten ingezet waar een tankautospuit bemanning gevraagd word.

slide_brandwacht2

Verkeersregelaars
Heeft u tijdelijk werkzaamheden op uw bedrijf die mogelijk de weg voor hulpdiensten kunnen versperren. IFSS is specialist op het gebied van parkeer- en verkeersdiensten. Met onze vakkundige verkeersregelaars en parkeerregelaars leidt IFSS dagelijks de verkeersstromen bij tal van projecten door heel Nederland in goede banen.

Dit doen zij 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De ene keer bij wegwerkzaamheden of een bouwplaats aan de openbare weg. De andere keer bij een evenement of een drukke dag bij een supermarkt. Maar altijd deskundig en professioneel.

EHBO-ers
Onze ehbo-ers zijn flexibel inzetbaar op feesten, (sport) evenementen en hebben verstand van handelen tijdens calamiteiten. De overheid stelt steeds hogere eisen aan de aansprakelijkheid van de organisatie van feesten en (sport) evenementen. Voorkom schadeclaims en huur ervaren EHBO’ers in voor uw evenementen.

Tevens word er tijdens de vergunningaanvragen voor evenementen vaak al een EHBO-er als eerste vereist. Het aantal EHBO-ers verschilt per evenement, maar de aanwezigheid van een duidelijk zichtbare EHBO-post staat van te voren vast.

BHV-ers
BHV staat voor Bedrijfshulpverlening. Een werkgever is verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren zodat bij gevaarlijke situaties op het werk letsel en schade bij werknemers en bezoekers zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Elk bedrijf heeft daarom één of meer bedrijfshulpverleners nodig. U bent een bedrijfshulpverlener als u met goed gevolg een BHV cursus hebt afgerond. Tot die tijd kunnen wij voor u deze werkzaamheden op ons nemen tot uw bedrijf zelf opgeleide bhv-ers heeft werken.

Social Media Integration Powered by Acurax Wordpress Theme Designers