Techniek

Keuring en levering Brandblussers
Om uw bedrijfspand of kantoor te beveiligen tegen brand is vaak elke ruimte of etage uitgerust met handbrandblusser. De brandblusser keuring dient jaarlijks conform de NEN 2559 uitgevoerd te worden. Het onderhoud aan brandslanghaspels dient conform de NEN-EN 671-3 uitgevoerd te worden. Brandblussers en brandslanghaspels worden tijdens de inspectie gecontroleerd op veiligheid en inzetbaarheid. IFSS heeft sinds kort een erkend keurmeester in dienst om uw brandblussers, brandhaspels, verbandtrommels te onderhouden en te keuren.

Naast de algemene keuringen doen bedrijven er verstandig aan de blusmiddelen regelmatig ook zelf na te lopen. Ook is het van belang te controleren of medewerkers weten waar de brandblussers hangen en hoe ze werken.

Tevens kunt u bij IFSS terecht voor het aankopen van kleine blusmiddelen. Wij hebben een groot assortiment aan blusmiddelen op voorraad. Heeft u intresse of wilt u meer weten over de aankoop of keuring van uw blusser, neem gerust contact met ons op.

Brandmeldinstallatie
Een brandmeldinstallatie is essentieel: het kan een brand in een vroeg stadium signaleren en lokaliseren, waardoor snel kan worden ingegrepen. Om de kwaliteit van de brandmeldinstallaties te verhogen, moet deze voldoen aan de norm NEN 2535. Van sommige brandmeldinstallaties wordt vereist dat deze door een onafhankelijke inspectieinstelling wordt geïnspecteerd. Indien door deze partij wordt vastgesteld dat de installatie inderdaad voldoet aan de uitgangspunten, wordt hiervoor een certificaat afgegeven.

Tot 2012 kennen we de ‘Regeling Brandmeldinstallaties 2002′ van het NCP. Dit is een kwaliteitszorg- en certificatiesysteem, samengesteld door en voor alle bij brandbeveiliging betrokken marktpartijen. De eisende partij, vaak de brandweer of een verzekeringsmaatschappij, legt vooraf de uitgangspunten in een Programma van Eisen (PVE) vast. Op basis van dit document worden brandmeldinstallaties voorzien van een productcertificaat.

Vanaf 1 april 2012 moeten brandmeldinstallaties worden gecertificeerd op basis van het CCV ‘Inspectieschema Brandmeldinstallaties’. Dit geldt alleen indien het Bouwbesluit dit voor dat bouwwerk verplicht stelt. In tegenstelling tot de Regeling Brandmeldinstallaties 2002, wordt bij het CCV Inspectieschema Brandmeldinstallaties naar de installatie gekeken in samenhang met andere installaties, de bouwkundige en de organisatorische maatregelen.
Nadat een installatie is gecertificeerd dient periodiek (veelal elk jaar) dit certificaat te worden verlengd.

 

Ontruimingalarm
Een ontruimingsalarminstallatie heeft als doel om bij brand, bomalarm of andere calamiteit een snelle en ordelijke ontruiming van een gebouw(deel) mogelijk te maken. Met één druk op de handbrandmelder activeert u het ontruimingsalarm. In veel gebouwen is deze installatie bovendien gekoppeld met een brandmeldinstallatie, soms ook met doormelding naar de brandweer.
De ontruimingsalarminstallatie geeft aan dat alle aanwezige personen het pand moeten verlaten. Dit kan op verschillende manieren:

  • Luid alarm. Door een toonsignaal (de zogenaamde ‘slow-whoop’)
  • Stil alarm. Vaak gebruikt om paniek te voorkomen; er wordt alarm gegeven door een toonsignaal via piepers, een DECT systeem of een communicatiesysteem aan bijvoorbeeld het personeel in een verzorgingshuis.
  • Gesproken woord alarm. Een voorgeprogrammeerde stem geeft instructies, eventueel in meerdere talen. Deze zinnen worden afgewisseld met een toonsignaal. Dit wordt gebruikt bij complexe situaties, zoals op een vliegveld, een groot winkelcentrum of andere grote gebouwen waar veel ruimtes en mensen zijn.

In vele gevallen zijn een brandmeldinstallatie en ontruimingsalarm een systeem in uw woning, bedrijf of gebouw.

 

Brand CCTV systeem
CCTV Vuur & Rook Detectie is een intelligent vision-gebaseerd analytisch systeem welke tijdig verdachte vuur of rook sporen kan detecteren van een video stream van HD-SDI, IP en CCTV camera’s. Het systeem gebruikt de real-time opname om de kenmerken van vuur en rook in seconden te analyseren. Wanneer er vuur en rook is gedetecteerd zal het systeem alarmen gaan verzenden naar de meldkamer en binnen 15 seconden naar de mobiele apparatuur van de operators voor een vroegtijdige waarschuwing.

cctv

Vergeleken met hitte en rookmelders, is het CCTV Vuur & Rook Detectie Systeem in staat een grote open ruimte en langere afstanden binnen het bereik van de camera te detecteren. Dit gepatenteerde en ontwikkelde vision algoritme technologie te samen met geselecteerde camera’s, kan het systeem voor iedere omgevingsomstandigheid ingesteld worden voor een zeer hoge betrouwbaarheid. Het kan gemakkelijk worden toegepast in een fabriek, pakhuis, benzine en gas station, school, museum en ga zo maar door.

cctv2

Social Media Icons Powered by Acurax Website Designing Company